Cookie & privacybeleid

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SITE VAN VZW BEURS-, MEETING- EN CONGRESCENTRUM

Door deze site te gebruiken, wordt u geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Uw toegang tot de site van de vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving terzake.

Copyright 2023 vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum

De site van de vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum bevat informatie over de diensten die door vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum en partners worden geleverd.

Deze informatie wordt u ter informatieve titel verstrekt en is niet wettelijk bindend. Deze site werd door vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze site. Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Deze site en alle materiaal die deze bevat worden u aangeboden “zoals ze zijn”. Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum biedt hieromtrent generlei garanties, noch impliciet, noch expliciet. vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht, aan de diensten en beschikbare informatie.

Gebruik van ‘cookie-technologie’

Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg u bij de site van Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren, dus geen enkele informatie over uw persoon zal worden bijgehouden en/of gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat u uw browserinstellingen kunt aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Kennisgeving van copyright, industriële en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze site zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum, tenzij louter voor consultatie.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en dienstenmerken op deze site zijn eigendom van Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder de schriftelijke toestemming van Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum of, desgevallend, van derden.

Hyperlinks

De website van Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum kan hyper(text)links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyper(text)link of externe website bevat. Elk gebruik dat u maakt van de hyper(text)links op de website van Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum is op uw eigen risico.

Beperking van de aansprakelijkheid

Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat u stelt in de informatie verkregen op site van de Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum.

Update van de gebruiksvoorwaarden

Vzw Beurs-, Meeting- en Congrescentrum behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Hierbij nodigen wij u dan ook uit om bij ieder bezoek aan deze website deze gebruiksvoorwaarden door te nemen.

Vragen, opmerkingen of onjuistheden

Indien u onjuistheden wenst te melden of voor algemene vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met de directeur van het BMCC: Sarah Cornand (sarah.cornand@bmccbruges.com).

Neem contact op

Waarmee kunnen wij jou helpen?