Stad Brugge, BMCC en KU Leuven slaan handen in elkaar om Brugge als academische congresbestemming op de kaart te zetten

Stad Brugge, het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) en KU Leuven sluiten een samenwerkingsovereenkomst om congresorganisatie in Brugge te ondersteunen. Concreet gaat het hier om een engagement tussen de drie partijen om nog meer congressen, colloquia en symposia van KU Leuven in Brugge en meer bepaald het BMCC te organiseren.

Brugge is al eeuwenlang een smeltkroes van ondernemers, kunstenaars en  bezoekers. Al in de 13e-14e eeuw was Brugge een bloeiende stad waar internationale kooplieden samenkwamen voor de handel in wisselbrieven en ontwikkelde zich in de stad de eerste beurshandel. Ook vandaag wil de stad met het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum een ontmoetingsplek zijn voor nationale en internationale bezoekers, onderzoekers en ondernemers.

Burgemeester Dirk De fauw: “De bedoeling van deze nieuwe samenwerking is om een toename van congressen en zakentoerisme voor onze stad en de bredere Brugse regio te genereren en zo de uitstraling van de stad als meeting- en congresbestemming verder uit te bouwen. Er zijn trouwens al nauwe banden tussen de Stad en KU Leuven. Sinds 2017 is de universiteit in onze stad aanwezig met een campus aan het station. Toekomstige kinesisten en industrieel ingenieurs genieten er hun opleiding en onderzoekers doen er baanbrekend werk binnen de domeinen gezondheid, duurzaamheid en technologie.”

“Deze overeenkomst is een belangrijke motor voor het Brugse ondernemerschap. Congressen van KU Leuven in het BMCC zullen ondernemers, professionals, wetenschappers en andere geïnteresseerden over de nieuwste ontwikkelingen in verschillende vakgebieden verbinden en inspireren”, zegt schepen van Werk en Ondernemen en voorzitter BMCC Pablo Annys.

Kennisinstelling bij uitstek

KU Leuven-rector Luc Sels: “KU Leuven heeft de ambitie om ook vanuit Brugge haar nationale en internationale congressen en seminaries te organiseren. Dankzij onze Brugse campus zijn we heel nauw met de stad verweven. Nu trekken we deze samenwerking open naar onze congreswerking. Onze events focussen veelal op onderzoek, innovatie en maatschappelijke impact. Door ze in Brugge te organiseren kunnen we ze inbedden in een uniek kader met grote uitstraling, maar ook bijdragen aan de uitstraling van de stad als academische congresbestemming.”

KU Leuven heeft intussen al twee internationale congressen in het BMCC op de planning staan. In 2024 zal KU Leuven er het jaarlijkse congres van de European Academy of Childhood Disability hosten. In datzelfde jaar vindt het tweejaarlijkse congres van EMC Europe er plaats, de grootste Europese conferentie in het vakgebied van elektromagnetische compatibiliteit, met meer dan 400 deelnemers.

Samenwerking van vijf jaar

Met de overeenkomst engageren alle partijen zich om het congrestoerisme in en naar Brugge en in het BMCC verder uit te bouwen. KU Leuven brengt haar netwerk, expertise en kennis aan en BMCC en stad Brugge hun dienstverlening en state-of-the-art congresinfrastructuur in het hartje van de stad.

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijf jaar.

Bekijk hier de video van de persconferentie.

samenwerkingsovereenkomst KU Leuven

Neem contact op

Waarmee kunnen wij jou helpen?