zonne-energie op het BMCC

Stad Brugge investeert samen met Bruggelingen in zonne-energie op het nieuwe Beurs- en Congresgebouw BMCC.

Stad Brugge staat zoals alle steden voor grote klimaatuitdagingen: tegen 2030 wil het stadsbestuur de uitstoot van CO2 met minstens 40% laten dalen. Daarvoor wordt een uitgebreid klimaatplan opgemaakt onder de slogan ‘zorgen voor morgen, begint vandaag: verminder samen met ons je CO2 -uitstoot’.

Schepen van Klimaat, Energie en Patrimoniumbeheer Minou Esquenet: ”We hebben de ambitie om tegen 2030 de CO2-uitstoot van onze eigen stadsgebouwen verminderen met 50%. Dit vraagt grondige renovaties én duurzame investeringen. Het BMCC is een voorbeeld van zo’n duurzame investering: het energiegebruik is zeer laag én alle regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Kers op de taart is de installatie van zonnepanelen op het dak, waarin ook Bruggelingen kunnen investeren.”

Op het nieuwe BMCC (Beurs-, Meeting- en Congrescentrum) komen in één klap ruim 642 zonnepanelen bij. Dat is goed voor een vermogen van  240 kWp of ongeveer elk jaar 210.000 kWh aan groene stroom (het verbruik van zo’n zestig gezinnen). Het BMCC wordt een duurzaam en energiezuinig gebouw dat aan alle wettelijke energie- en duurzaamheidsvereisten voldoet. De fotovoltaïsche panelen komen bovenop de al mooie ambitie om het gebouw BEN (bijna energie neutraal) te realiseren. Op die manier wordt een extra CO2-besparing gerealiseerd.

Bruggeling kan mee investeren

Wie niet zelf in zonnepanelen kan investeren omdat zijn dak niet geschikt is, kan toch mee investeren in zonne-energie. De zonne-installatie van het BMCC wordt geplaatst door de energiecoöperatie Beauvent, die hiervoor een beroep doet op de medewerking van Bruggelingen en anderen. “Iedereen kan coöperant worden van Beauvent met een aandeel van €250. Met het geplaatste kapitaal van de coöperanten, al meer dan 6.100 ondertussen, investeert Beauvent in hernieuwbare energieprojecten. Beauvent werd eerder ook al gekozen werd om de zonne-installatie te bouwen op het dak van de Magdalenazaal via hetzelfde principe”, zegt schepen Minou Esquenet.

De voordelen van samen met Beauvent deze zonne-installatie te realiseren zijn dan ook duidelijk. De Stad realiseert een financieel voordeel door goedkope zonnestroom te verbruiken, er zijn aanzienlijke baten voor het milieu (reductie van meer dan 1.400 ton CO2 over 30 jaar) én de Bruggeling die investeert, geniet jaarlijks mee van de opbrengsten door middel van een dividend van Beauvent.

Schepen van Toerisme en voorzitter van het BMCC Philip Pierins: “Ik ben zeer tevreden dat we met de bouw van dit prestigieuze project ook letterlijk ons steentje bijdragen aan het klimaatverhaal. Met een bouwkost van 40 miljoen euro is dit één van de grootste projecten van de laatste jaren in Brugge. De komst van het BMCC zal een boost betekenen voor het beurs- en congrestoerisme in onze stad en zal mee zorgen voor een heropleving van onze lokale economie en toeristische sector na de coronacrisis. Dergelijke investeringen zijn dus noodzakelijk voor de toekomst, maar het is even noodzakelijk om hierbij rekening te houden met de duurzaamheid.”

Schepen Minou Esquenet: “Ik ben heel trots dat we dit zonneproject kunnen realiseren. Om onze klimaatdoelstellingen te halen, moeten we samen investeren in hernieuwbare energie, o.a. door het plaatsen van zonnepanelen. Ook op de eigen stadsgebouwen maak ik daar werk van. Er zijn ondertussen 13 zonne-installaties op stadsgebouwen, samen goed voor 570 kWp of 4-5% van ons eigen elektriciteitsverbruik. Er zullen in de komende jaren nog meer zonne-projecten gerealiseerd worden. Door te kiezen voor een coöperatieve aanpak geven we de Bruggelingen de kans om mee te investeren hierin. Zo zorgen we samen voor morgen.”

Frédéric Haghebaert, Algemeen Directeur Beauvent: “Als energiecoöperatie met West-Vlaamse roots zijn we verheugd om onze bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van dit iconisch gebouw. Met onze lokale, coöperatieve aanpak zorgen we voor duurzame investeringen in hernieuwbare energie en laten we de winsten terugvloeien naar de Bruggeling. Een winst voor het milieu, de Stad en de Bruggeling. We danken Stad Brugge voor het vertrouwen en kijken uit naar het enthousiasme van de burgers zoals in eerdere projecten in Kortrijk, Damme en Oostende.”

 

Plaatsing zonnepanelen op dak BMCC Brugge

Neem contact op

Waarmee kunnen wij jou helpen?